Welkom in de wereld van Dakpannen… Mistig hier….

Mistig hier… huh

De wereld van dakpannen is omgeven van mist. Inkopers van bouwbedrijven en dakdekkersbedrijven weten precies wat ik hiermee bedoel.

Elke fabrikant van dakpannen levert zijn producten via bouwmaterialengroothandelaren (BMH) en precies daar begint het ondoorzichtig te worden. Het aanbod verschilt per BMH, de adviezen zijn uiteenlopend en uiteraard zijn de prijsverschillen soms erg groot. Waarom?  

  • Sommige dakpanmodellen/kleurafwerkingen zijn in bepaalde gedeelten van Nederland populairder en dus ook goedkoper dan elders….
  • Een BMH (of de keten waartoe deze behoort) heeft een regeling met een fabrikant waardoor hij hier voordeliger inkoopt. Dit heeft gevolg voor de verkoopprijs maar ook op zijn advies over bijvoorbeeld alternatieve mogelijkheden op uw keuze!
  • Een handelaar zet zich in voor een bepááld dakpanmodel en heeft deze soms op voorraad. Gevolg, zie vorig punt…
  • De kennis van de BMH over het volledige aanbod van dakpannen is niet bij elke BMH even groot….

Voor grote bouwprojecten speelt daarnaast nog het fenomeen ‘claimen‘. Hierbij informeren partijen de dakpanfabrikanten over uw dakpankeuze. Hierbij dwingen zij een vergoeding af welke achteraf met uw leverancier verrekend dient te worden. Uiteraard heeft u deze fee in de aankoopprijs reeds betaald. Hierover vertel ik later meer.

Wil je hier als inkoper op inspelen dan is kennis van de totale markt van bouwmaterialenhandelaren en van dakpannen essentieel. Hierbij helpen wij graag.