De toekomst van zonnepanelen

In Algemeen, Dakpannen, Monier, Nelskamp, Wienerberger Koramic by DakpanCentrum Nederland

Deze post is een reactie op een opmerking via Linkedin waarin werd gesteld dat zonnepanelen uiteindelijk alleen functioneel dienden te zijn. Dakpannen zijn ook ooit begonnen als functioneel en inmiddels vinden we ze mooi. Zo zal het met zonnepanelen ook vergaan zo werd gesteld.

Ik bestrijdt dit en ga verder. De huidige zonnepanelen zijn minder duurzaam omdat ze esthetisch te kort schieten (lelijk zijn):

De eerste dakpannen stammen uit de tijd van de oude Grieken. In 2015 is de dakpan nog steeds zeer nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld. Er zijn wat alternatieven voorbij gekomen in die periode die functioneel beter waren. Over smaak valt niet te twisten maar mèn vindt de dakpan blijkbaar een mooi product.

Je kunt je afvragen of de huidige generatie zwevende zonnepanelen er over 20 jaar nog massaal liggen. Of mèn dan inmiddels niet de keuze heeft gemaakt voor een alternatief dat minder afbreuk doet aan het straatbeeld en een hoger rendement heeft. We kunnen wel aannemen dat de komende 20 jaar de zonnepanelen mooier worden en dat het rendement zal verveelvoudigen….

De energie die wordt opgewekt is in alle gevallen beter voor het klimaat dan de energie opgewekt door gebruik van fossiele brandstoffen. De verbranding van gas, olie en steenkool zorgen nog voor 80 tot 90% van de hedendaagse energieopwekking. Het gebruik van zonnepanelen is echter niet 100% schoon. De energie en grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zonnepanelen zouden, om een eerlijk vergelijk te kunnen maken, moeten worden doorberekend over de levensduur van de panelen.  Over het algemeen wordt aangenomen dat een zonnepaneel ca 2 jaar nodig heeft om de energie op te wekken die nodig was voor zijn eigen productie.Dan is niet meegenomen dat de meeste zonnepanelen vanuit China naar Europe worden vervoerd. Meer dan10% van de opgewekte energie nodig is voor de productie van het paneel bij de levensduur van 20 jaar. Zou de levensduur verdubbelen wordt uiteraard het rendement op productie-energie gehalveerd.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het rendement op uw investering. Hoe langer de panelen blijven liggen (en dus energie opwekken) hoe rendabeler de aanschaf wordt.

Meerwaarde: Wat is de meerwaarde van zonnepanelen op uw dak bij de verkoop van uw woning. Puur economisch gezien hoeven de nieuwe bewoners de energiekosten die worden opgewekt niet te betalen dus dit vertegenwoordigd waarde. De vraag is echter of kopers over 10 jaar de beeldverstorende bakken op het dak nog wel willen behouden. In onderhandeling zal dit altijd een punt van discussie zijn waardoor de restwaarde van zwevende zonnepanelen nihil genoemd kan worden. Bij geïntegreerde zonnepanelen die geen afbreuk doen aan het fraaie dak kan de opgewekte energie wel als verkoopargument worden ingebracht (over smaak valt niet te twisten) waardoor deze een zekere meerwaarde vertegenwoordigen, restwaarde.

Zonnepanelen beginnen uit de fase te raken waarin het uiterlijk ondergeschikt was aan het rendement. Zoals met alles zal de ontwikkeling van het op de markt brengen van mooie, goed renderende producten zich doorzetten. De geschiedenis heeft uitgewezen dat het bouwen van kwalitatief slechte maar ook lelijke producten op de lange termijn geen lang leven beschoren zijn. Dakmax. Duurzame daken ondersteunt de producenten die hun nek uitsteken om mooie geïntegreerde zonnesystemen aanbieden, ontwikkelen en verbeteren.